ELEKTRO EROZYON ile İŞLEME

EDM makineleri malzemeyi elektrot
kullanarak işler, bu işleme elektrot ile
iş parçası arasındaki elektrik boşalımıyla gerçekleşir. İki temel EDM’ den biri dalma erozyon olarak adlandırılır. Dalma erozyon genel olarak kalıp boşluğu oluşturmak için kullanılır. İkinci EDM tipi tel erozyon olarak adlandırılır. Dalma erozyonda elektrot genelde bakır veya grafitten, iş parçasına işlenecek şeklin erkeği biçimde olur. Fig.1’ de tipik bir dalma erozyon tezgahı şematik olarak gösterilmiştir. Dik işlem tezgahın benzer şekilde elektrot düşey hareket etmektedir. Düşey hareket bir servo motor ile sağlanır ve bu servo motor elektrot ve iş parçası arsındaki boşluğu ayarlar. Tezgahın masası üç yönde hareket edebilir ve bu genelde nümerik kontrolle sağlanır. İş parçası ile elektrot arasında kıvılcım oluşabilmesi için aralarındaki boşlun 0.0005 ile 0.03 inç arsında olması gerekmektedir.
Fig.2’ de tipik bir tel erozyon tezgahı şematik olarak gösterilmiştir. Bir şerit testereyi andıran bu tezgahta testere görevini bakır veya pirinçten yapılmış olan tel alır. Tel burada elektrot olarak kullanılmaktadır.


Hiç yorum yok: